• Atopic Dermatitis โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ดูแลอย่างไร

    โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ที่สืบทอดต่อกันมาในครอบครัว แต่ไม่ติดต่อไปยังผู้ใกล้ชิดทางการสัมผัสเหมือนโรคผิวหนังอื่นๆ สาเหตุเกิดจากผิวหนังที่ไวต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวมากๆ จนทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองต่อสิ่งที่แพ้ หรือฝุ่น ละออง สารเคมี และเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายกว่าผิวปกติทั่วไป

    Read More